e-SMM

e-SMM nedir?

Kağıt ortamda iletilen makbuzun, elektronik ortamda hazırlanıp GİB’e iletilmesidir. Matbu formattaki makbuzla aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-SMM günlük olarak GİB’e raporlanır, gönderildikten sonra alıcıya mail veya kağıt çıktı olarak iletilebilir.

Konu ile ilgili 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesi incelenebilir.

e-SMM için Gelir İdaresi’ne başvuru nasıl yapılır?

Eğer kişi GİB portal kullanacaksa, https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden başvuru yapabilir.

Eğer özel entegratör kullanılacaksa başvuru yapılmasına gerek yoktur. Özel entegratör, imzalama işleminde GİB’e ilgili kişinin e-SMM mükellefi olduğunu bildirmektedir.

e-SMM’ye geçiş zorunlu mu?

19.10.2019 Güncelleme: Serbest Meslek Makbuzu kesmekle yükümlü Serbest Meslek Erbabları, 1 Haziran 2020’den itibaren e-SMM kesmekle yükümlüdür. (1 Şubat 2020 tarihinden sonra işe başlayanlar da takip eden 3. ayın sonuna kadar)

19.10.2019 Güncelleme: Serbest Meslek Makbuzu kesmekle yükümlü Serbest Meslek Erbabları, 1 Haziran 2020’den itibaren e-SMM kesmekle yükümlüdür. (1 Şubat 2020 tarihinden sonra işe başlayanlar da takip eden 3. ayın sonuna kadar)

(1 Şubat 2020 tarihinden sonra işe başlayanlar da takip eden 3. ayın sonuna kadar)

Özel entegratör yöntemi ile e-SMM kesileceği zaman e-imza ile mi gönderim yapılacak?

Hayır. Entegratör kullanıldığında makbuz gönderiminde e-imzaya ihtiyaç yoktur. Sadece GİB’e bildirim aşamasında kullanılacaktır.

e-SMM belgesi üzerinde bulunması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

Kesilen makbuz iptal edilebilir mi?

Edilebilir. Gönderilen makbuzların raporlama işlemleri GİB’e günlük olarak yapılır, iptal edilen makbuz da aynı şekilde raporlamada iletilir.

e-SMM avantajları nelerdir?