e-Arşiv

e- Arşiv Uygulaması Hakkında

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv Yararlanma Yöntemleri

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 işletebilen, yeterli yazılım ve teknik donanım alt yapısına sahip mükelleflerin, e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilmeleri için geliştirilmiştir. Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcılar , gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Arşiv Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

Özel Entegrasyon Yöntemi

Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemidir.

e- Arşiv Uygulaması için Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellefleri görüntülemek için tıklayınız.

e-Arşiv Başvuru

Özel Entegrasyon Yöntemi ile Başvuru

Özel entegratör aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e-Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e-Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır

e-Arşiv Uygulamasını Bilgi İşlem Sistemini Entegre Ederek Kullanmak Amacıyla Başvuru

e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak isteyen mükellefler,“e-Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda belirtilen belgeler ile birlikte “Gelir İdaresi Başkanlığı’ na posta yoluyla başvuracaklardır.

 

e-Arşiv Uygulamasının Teknik Mimarisi, Mevzuat Düzenlemeleri ve Kılavuzları
e-Arşiv Paket
e-Arşiv Paketine Ulaşmak İçin Tıklayınız...
e-Arşiv Kılavuz
Teknik Kılavuz
ÖKC Mali Rapor Kılavuzu
ÖKC Mali Rapor Kılavuzu v3.0
e-Arşiv Başvuru Kılavuz
Başvuru Kılavuzu
e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi
e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ e (Sıra No: 443) ulaşmak için tıklayınız...
Güncel Hali ile 433 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği
433 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği'nin Güncel Haline Ulaşmak İçin Tıklayınız...
433 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği
433 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız...
464 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği
464 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız...
494 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği
494 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği'nin Güncel Haline Ulaşmak İçin Tıklayınız...
509 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği
509 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği'ne Ulaşmak İçin Tıklayınız...

e-Arşiv Fatura Sorgulama

FATURA SORGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1 - Sorguladığınız faturanın e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenip düzenlenmediğinden emin olunuz. (e-Arşiv kapsamında fatura düzenlemeye yetkili mükellefler e-Arşiv Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Listesi duyurulmaktadır.)

2 - Faturanızı düzenleyen mükellefin Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası bilgilerinin doğru girdiğinizden emin olunuz.

3 - Fatura üzerinde yer alan Fatura numarasının doğru bir şekilde girildiğinden emin olunuz.

4 - Faturalar üzerinde ödenecek tutar ile genel toplam veya toplam tutar şeklinde farklı tutar alanları bulunmaktadır. Fatura sorgularken ödenecek Tutar bilgisinin ve bu tutarın kuruş hanelerinin doğru girildiğinden emin olunuz.

5 - Güvenlik kodu karmaşık harf ve sayılardan oluştuğundan bu diziyi doğru bir şekilde girdiğinizden emin olunuz.


Yazdır   e-Posta