e-İmza

e-İmza

E-İmza Nedir?
Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.

» Elektronik bilgilerin bütünlüğünü ve imzalayan tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. » Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. » Sahte imzayı önler. Belgelerin herhangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlar.

 

E-İmza Avantajları

-Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, gizlilik ve inkar edilmezlik

-Güvenli ve yasal geçerli bilgi alışverişi

-Etkin ve kolay iş akışları

-Azalan evrak gönderi giderleri

-Arşivleme tasarrufu

-Zaman tasarrufu


Yazdır   e-Posta